ParlaMent Ciutadà de Cultura de Barcelona

Descàrrega el pdf aquí | http://parlamentciutada.cat | #ParlaMentCiutadà

QUÈ ÉS?
Un ParlaMent Ciutadà és un espai no-partidista de confluència, proposta, deliberació, cooperació i acció política d’aquelles persones que actuen juntes per tal de fer de contrapès permanent als parlaments dels partits i les elits econòmiques, les quals, sovint, han instrumentalitzat i posat el sistema polític representatiu al servei d’una visió reductora de l’interès general en pro dels interessos financers i de mercat.

Va ser ideat el 2012 com a dispositiu per a la millora i aprofundiment de la qualitat democràtica de la societat. Un primer i reduït grup impulsor ha treballat durant anys sense interessos partidaris per a la seva aplicació en diferents ocasions, sectors i llocs, facilitant ajuda en la dinamització dels mateixos.

El ParlaMent Ciutadà és un dispositiu per a la creació d’espais d’enfortiment de la cultura política que organitza sessions de deliberació i, així, fomenta l’intercanvi d’informació, la comunicació, la formació, el diàleg i la reflexió col·lectiva. Promou estratègies col·laboratives per enfortir les activitats i el
suport a iniciatives de persones, entitats i col·lectius com a via per incrementar- ne la incidència social i política.

També és un espai de contrapoder i de capacitació en cultura política on poder fer visible la pràctica col·lectiva del pensaMent en obert i de foment d’empatia amb l’entorn; un espai de visualització de lluites que són patrimoni col·lectiu i que fomenta aquest treball conjunt en el temps i en els diferents àmbits de la
cultura.

Llegir l’article al diari Ara.cat

VÍDEO de constitució de l’assemblea de l’11/5:


Descàrrega el pdf aquí | http://parlamentciutada.cat | #ParlaMentCiutadà

 

Subscriviu-vos a la nostra newsletter