Als contribuents

INFORMACIÓ PER ALS CONTRIBUENTS ENTORN DE LA PRODUCCIÓ «* HIT ME IF I’M PRETTY * o la princesa moderna» (1/07/2022 – 2/12/2022)

(Enllaceu aquí a les taules d’informació econòmica de la producció)

Antic Teatre, 3 de juliol de 2023.- A la vista de les declaracions públiques fetes els darrers dies entorn d’aquesta peça, que l’Antic Teatre Espai de Creació produeix i estrena a Barcelona en el marc de la seva programació al GREC Festival de Barcelona, i de les quals s’han fet ressò alguns mitjans de comunicació, l’equip de l’Antic creu necessari compartir les següents informacions en obert amb tots els contribuents.

Tothom qui conegui l’activitat que des de fa 20 anys desenvolupa l’Antic Teatre sap que s’ha consagrat   com a espai de cultura de base, com a centre social i cultural arrelat al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, com a sala productora i exhibidora d’arts en viu d’avantguarda o com a suport dels nous talents i de creadors consolidats. Se sap també que, a més, l’Antic Teatre sempre ha posat els interessos i necessitats dels artistes com a primera prioritat i que en cap cas hi ha hagut ànim de lucre, ben al contrari.

De fet, més enllà de la vàlua del projecte artístic, l’Antic Teatre sempre té la voluntat d’establir una relació de coneixença i de confiança mútua amb els artistes com a pas previ a la de la seva tasca com a sala productora, coproductora o exhibidora. Això és especialment notori amb les companyies produïdes i/o coproduïdes. Aquest és el cas de la peça «* HIT ME IF I’M PRETTY * o la princesa moderna», de Juana Dolores. Fins l’octubre de 2022, la relació entre l’equip de l’Antic Teatre i l’artista era bona i molt cordial.

Des que l’Antic Teatre enceta la tasca productora, el 2014, els testimonis agraïts i positius quant a la relació professional entre la sala i les companyies són moltíssims. Aquest fet contrasta amb les declaracions públiques[1] de Juana Dolores en relació amb la darrera etapa de creació de la seva peça «* HIT ME IF I’M PRETTY * o la princesa moderna», això és, des de la residència artística i tècnica al Teatre de Salt de Girona per a l’estrena absoluta al festival Temporada Alta (2/12/2022). Més enllà de l’acusació de desencís i de les acusacions generals —poc concretes i irreals— que l’artista adreça contra l’Antic Teatre i, en particular, contra la seva directora artística Semolina Tomic, ens sembla urgent atendre les que fan referència a l’ús de diners públics dels contribuents que l’Antic Teatre, per la seva professionalitat i excel·lència, ha aconseguit obtenir a través de subvencions o dels corresponents convenis amb estructures i festivals públics.

Així doncs, els dubtes que Juana Dolores ha aixecat sobre la compra de material (pantalles i projectors) i altres despeses, tot suggerint que hi ha interessos de l’Antic Teatre al darrere, es poden afortunadament aclarir fàcilment mirant els quadres amb la informació econòmica de la producció del seu espectacle, que el contribuent trobarà clicant aquí.

 

A més, hem elaborat una breu guia per aclarir la lectura a totes aquelles persones interessades a contrastar les declaracions amb els fets:

ACLARIMENTS EN RELACIÓ A LA PRODUCCIÓ DE «* HIT ME IF I’M PRETTY * o la princesa moderna»

 1. «* HIT ME IF I’M PRETTY * o la princesa moderna» és una producció l’Antic Teatre i de l’artista Juana Dolores Romero Casanova, en coproducció amb el GREC Festival de Barcelona 2023 i el Festival Temporada Alta de Girona 2022, amb el suport de l’ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals – Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) i de la Beca Crea 2021 de ICUB (Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona)

 

 1. De part de l’Antic Teatre, aquesta producció es va finançar amb una subvenció de l’ICEC[2], demanada com a sala productora. L’Antic es presenta a les convocatòries triennals per a la producció de nous muntatges de sala i de carrer des del 2014. Des de llavors, s’han produït i/o coproduït amb aquestes subvencions 14 projectes. A cada convocatòria (un cop cada tres temporades), l’Antic Teatre decideix quins són els artistes o companyies i projectes que s’inclouran en l’ajuda. «* HIT ME IF I’M PRETTY * o la princesa moderna» és la producció número 13 del total de realitzades fins ara i la quarta del trienni 2020-2023. Es tracta d’una subvenció d’ACTIVITAT, per tant, l’Administració, en aquest cas l’ICEC, només accepta la compra de material fungible. És a dir, és tant impossible com il·legal comprar focus, projectors o pantalles, amb una subvenció pública d’aquest tipus.

 

 1. Es va sol·licitar, també des de l’Antic Teatre, una altra subvenció al Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona (ICEC). L’Antic Teatre va demanar aquesta subvenció per a la compra d’equipament i material per la sala, és a dir, per al seu projecte global. En aquesta subvenció es van incloure alguns dels equips de la producció «* HIT ME IF I’M PRETTY * o la princesa moderna» (pantalles i projectors). Aquest material, sens dubte, quedarà per a ús de la programació de la sala de l’Antic Teatre i també per a futures produccions o coproduccions.

 

 1. Aclariment sobre l’IVA. Tant la subvenció esmentada al punt 2 com l’esmentada al punt 3, són ajudes públiques, i les ajudes públiques no inclouen IVA. Les despeses realitzades, en canvi, tenen un cost (import base) al que cal sumar un 21% d’IVA. És a dir, que l’IVA és una despesa que l’Antic Teatre ha d’assumir per avançat.

 

 1. D’un PRESSUPOST GLOBAL EXECUTAT[3] de la producció «* HIT ME IF I’M PRETTY * o la princesa moderna» de 53.090,76 euros (+IVA), l’Antic Teatre ha aconseguit i invertit un total de 46.744,91 euros (+ IVA). L’artista Juana Dolores, per la seva banda, amb un contracte directe amb Temporada Alta per a la seva coproducció i estrena, ha rebut 10.000 euros (+ IVA) d’aquest festival gironí, dels quals tenim constància que ha executat 6.345,85 euros (+ IVA).

Pel que fa a la gestió dels INGRESSOS. El total d’ingressos rebuts és de 56.744,91 euros. Comentar que els ingressos dels coproductors són més IVA, i les subvencions són sense IVA.

La relació dels ingressos és la següent:

a) Gestionat per l’artista Juana Dolores: 10.000 euros + IVA provinents del Festival Temporada Alta de Girona.

b) Gestionat per l’Antic Teatre: 46.744,91 euros. D’aquests:

  • 12.314,05 euros + IVA en concepte de coproducció del GREC Festival de Barcelona 2023.
  • 24.850,58 euros de l’esmentada subvenció de l’ICEC per a la producció – subvenció d’activitat, que no permet la compra de material no-fungible, com ara projectors o pantalles.
  • 9.580,28 euros d’una subvenció del Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona (ICEC), que serveix per cobrir una part de les despeses d’alguns dels materials de la producció (pantalles i projectors).

 

 1. Per complir amb els requisits segons les normatives de la subvenció a la producció de l’ICEC, que exigeixen, des del dia de l’estrena, la realització de 25 funcions en dotze mesos, tenint en compte que una actuació a Catalunya (fora de Barcelona ciutat) computa el doble. Per tal de complir, com diem, amb aquest requisit, i tenint en compte que la peça s’estrena el 02/12/2022 dins del marc del Festival Temporada Alta, l’Antic Teatre programa «* HIT ME IF I’M PRETTY * o la princesa moderna» (espectacle de 60 minuts de durada) a la seva pròpia sala durant el GREC Festival de Barcelona 2023, on l’artista fa 21 actuacions; 16 al mes de juliol en el marc del festival (dies del 6 al 9; del 13 al 16; del 20 al 23; del 27 al 30) i 5 la primera setmana d’agost (del dia 2 al 5). Totes les funcions són de dijous a diumenge, a excepció de les del mes d’agost, que són de dimecres a diumenge.
  • Convé aclarir que la relació entre les dues parts, sala productora i artista, des de l’estrena a Temporada Alta, és molt difícil. Després de l’estrena, Antic Teatre decideix no seguir endavant amb la producció. Però ha de cercar la manera de complir amb la normativa de la subvenció a la producció de l’ICEC que exigeix 25 actuacions[4] en dotze mesos a comptar des de la data de l’estrena. Si no es realitzen totes les funcions que marca la normativa, l’Antic Teatre ha de retornar a l’ICEC la subvenció rebuda, i no es disposen d’aquests diners doncs la producció s’ha estrenat i les despeses s’han realitzat. Per aquest motiu, s’inicia una negociació de mesos entre les dues parts (Antic Teatre i l’artista), fins que s’arriba a un acord (signat amb data 15/03/2023) que recull la conformitat de Juana Dolores amb l’esmentat calendari d’actuacions. L’acord que, així mateix, recull altres demandes —com el fet que la directora artística i la productora en cap de l’Antic tenen prohibida l’entrada a les funcions de juliol i agost de «* HIT ME IF I’M PRETTY * o la princesa moderna»; o que l’artista en pot disposar de tot el material tècnic corresponent a aquesta peça per un lloguer tou de 300 euros + IVA—, està a disposició del contribuent, prèvia petició (anticteatre@anticteatre.com).

 

 1. Per a la comunicació d’aquestes actuacions (entre d’altres del festival), el GREC organitza una roda de premsa el 20 de juny de 2023 on l’artista Juana Dolores presenta el seu espectacle i carrega públicament contra l’Antic Teatre, amb el consegüent ressò a premsa.

 

______________________

[1] Durant la roda de premsa, celebrada a l’ICUB el 20/06/2023, en què es presentaven diversos espectacles de creació i coproduïts pel Grec Festival de Barcelona.

[2] «Producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional», convocatòria DOG C – A 20322031 – 2020, del 23.11.2020), que inclou 5 projectes de producció entre el 1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2023, sent aquesta peça el quart projecte de producció del trienni.

[3] Detallat en el document adjunt.

[4] L’actuació de l’estrena a Girona compta com a dues funcions perquè es produeix fora de Barcelona, i també una actuació realitzada a Olot el 9 de febrer, compta com a doble. Per tant, abans de la signatura de l’acord hi havia 4 funcions realitzades, i mancaven les 21 que es van signar a l’acord.

Subscriviu-vos a la nostra newsletter