L'ANTIC TEATRE AL GREC 2020
JORNADES ANTIFEIXISTES
4 de juliol

Fabi Borges, Lívia Díniz, Rafael Frazão i Thiago Pimentel.

Brasil segrestat.
LAB Sueños Pandémicos

L'ANTIC AL GREC 2020
Dissabte 4 de juliol a les 17:00
Durada: 90 min

 

 

Gratuït. El LAB es veurà en directe des dels perfils de l’Antic Teatre de Facebook (via Facebook Live) i YouTube (via YouTube Live). La participació a l’streaming del dissabte és gratuïta i no requereix inscripció, però per a una participació activa al taller sí es requereix inscripció prèvia via correu-e a suenospandemicos@gmail.com (fins el 2 de juliol).

Talleristes: Fabi Borges, Lívia Díniz, Rafael Frazão i Thiago Pimentel
Crèdits fotografia: LAB Sueños Pandémicos

Realitzador audiovisual: (equip Antic Teatre) Dani Miracle

https://archivedream.wordpress.com/socio-graph.net/outros/Pandemic/network_subs/

http://socio-graph.net/outros/Pandemic/network_dreams_subs/

http://catahistorias.wordpress.com/

http://tecnoxamanismo.wordpress.com/

http://sacieartscience.wordpress.com 

http://www.marabertofilmes.com.br/livia

https://frazao.hotglue.me/

#pandemicdreamsarchive
#sonhosdepandemia
#inconscientemaquínico
#algorítmonirico
#rededeinconsciente
#sonhosdemacuna
#machinelearning
#geradordesonhos
#inconscienteinterespecífico
#esquizoanálise
#tecnoxamanismo

 

UNA PROPOSTA DE L’ANTIC TEATRE AMB EL SUPORT DEL
GREC 2020 FESTIVAL DE BARCELONAAl LAB es parlarà de la potència de somniar com a activador de xarxes, formador de subjectivitat i creador de futurs, i es realitzaran algunes experiències amb les tecnologies que utilitzem per treballar amb els somnis: PLN (processament de llenguatge natural), producció de grafs i creació d’algoritmes.

La dinàmica del laboratori tindrà quatre parts:

Part I – Benvinguda i presentació de l’«Arxiu Somnis Pandèmics» que forma part del projecte i «Futur Segrestat versus l’Antisegrest dels Somnis» (conceptes, tecnologies utilitzades, motivacions i inspiracions).

Part III – Presentació del processis de generació de grafs que interrelacionen les paraules i idees que apareixen en els somnis del grup. Després passarem els somnis per un processament algorítmic que mescla les narratives usant intel·ligència artificial que els talleristes van crear i van anomenar MacUnA (Machinic Unconscious Algorithm).

Part IV – Lectures de les narratives mixtes.

Per conèixer més sobre els conceptes del taller podeu consultar el text de Fabi Borges Futuros Sequestrados X o Anti Sequestro dos Sonhos (en portuguès).

Presentació del projecte Pandemic Dreams

Amb què somnien els terrícoles en l’era de la pandèmia mundial? Com respon la nostra xarxa d’inconscients a la infestació de cossos? Què tenen a dir els espectres dels somnis sobre aquest moment planetari? La idea de crear un “Arxiu de somnis pandèmics” sorgeix com una necessitat d’invertir en somnis, en el son, en la desacceleració del temps. L’inconscient col·lectiu ens porta imatges diàries, pensaments, superposicions de signes que l’acceleració amb la nostra vida productiva, abans de la pandèmia, eren cada vegada més ignorats.

Operar amb aquest llenguatge de somni és una forma de fer espai per una altra comprensió de la subjectivitat i com s’està responent al col·lapse de les estructures existents. L’inconscient també actua en una xarxa, una xarxa molt més antiga que Internet; no és envà que les cultures tradicionals (indígenes, gitanes, aborígens, místiques, esotèriques) veuen en els somnis la possibilitat de desentranyar misteris, desxifrar enigmes, construir pensaments, comunicar i entendre el món. Quan abandonem aquest llenguatge, extraiem de la nostra vida quotidiana una font viva de comunicació que s’esdevé no només entre humans sinó també entre humans i el món, entre humans i coses, entre humans i altres espècies.

Quan Davi Kopenawa diu al seu llibre A Queda do Céu (La Caiguda del Cel) que “els blancs no saben somniar, només somnien amb ells mateixos i els seus béns”, ens adverteix que la nostra falta de relació amb els somnis empobreix el món, esgota una font de comunicació poderosa, disminueix el nostre poder d’existència. És en aquest sentit que pensem en crear un arxiu de somnis pandèmics, per activar les nostres xarxes inconscients, invertir en el llenguatge dels somnis i crear espai per a la subjectivitat i investigar-la.

Fabiane M. Borges. Psicòloga clínica. Treballa amb la investigació entre Art / Ciència i Art / Clínica. Articuladora de les xarxes Tecnoxamanisme i Comuna Intergaláctica. Des de 2015 desenvolupa una metodologia de capacitació/tractament a través dels somnis, aplicada a diferents països. Es dedica la investigació de la subjectivitat.

Lívia Diniz. Directora creativa, investigadora i productora, desenvolupa projectes col·laboratius relacionats amb la infància, l’audiovisual, les arts vives i participatives. Va crear desfilades de carnestoltes per a escoles de samba i laboratoris d’art i tecnologia mitjançant la creació d’espais per jugar. La Lívia va codirigir el Carnaval Interactive Workshop amb el Visiting School Rio de l’Architectural Association, i avui s’uneix als equips de disseny i desenvolupament de projectes de Playing for Change School Patagonia, Labea – Laboratorio de Arte y Ecología, a Espanya, i Hello!Earth, a Dinamarca.

Rafael Frazão. Artista visual i videocreador, treballa amb processos d’investigació i art sobre temes com la filosofia de la imatge, la cosmopolítica ameríndia, les comunitats d’espectres, l’optocracia i l’ocularcentrisme, la tecnopolítica i la teoría de la ficció. Articula la xarxa Tecnoxamanisme, és membre del Programa d’Estudis independents del Museu d’Art Contemporani de Barcelona i és artista resident al Centre Creatiu La Escocesa.

Tiago Pimentel. Antropòleg diletant, programador, hacker, artista multimèdia, investigador de xarxes digitals i activista de causes com la llibertat i la privacitat a la xarxa. Va formar part de l’equip de Coordinació Nacional del Projecte Casa Brasil, es va unir a la Casa de Cultura Digital i va cocrear CryptoRave, la reunió oberta més gran sobre criptografia i seguretat al món. És el Director General de l’Associação Actantes – Acción Directa para la Libertad, la Privacidad y la Diversidad de Redes.


«La lluita antifeixista segueix vigent al segle XXI i hem de seguir alerta i combatives davant del sorgiment de l’extrema dreta i les seves cares, sigui dins de la institució o al carrer. La programació d’aquest any defensa una escena polititzada internacional: artistes i veïns que no obliden la seva condició de classe i la realitat social que els envolta.

Amb la pandèmia mundial i la crisi socioeconòmica derivada, els moviments antifeixistes i antiracistes han d’estar molt vius. És per això que les jornades són, si fos possible, més importants que fa un any, quan vam començar a treballar-les per a la programació del Grec 2020: suposen una declaració política de suport i enfortiment comú contra el feixisme.» Semolina Tomic, directora de l’Antic Teatre

«A Espanya i al Brasil, la transició cap a la democràcia va deixar elements retrògrads en estat de latència que han emergit i entrat en les institucions, propiciats per l’avançament d’un front internacional d’ultradreta. A Brasil, l’arribada al poder d’una aliança de neofeixisme contemporani associat al liberalisme salvatge està tenint com a conseqüència la destrucció accelerada d’institucions i polítiques públiques que van trigar molts anys a construir-se.» Isabel Ferreira i Eduardo Bonito, activistes i comissaris independents

Amb el programa de L’Antic Teatre al Grec 2020: Jornades Antifeixistes, la sala proposa una programació adaptada al format online per a la trobada, la reflexió i l’acció. Jornades Antifeixistes visibilitza com l’autoritarisme sociopolític amenaça a qui viu actualment al Brasil, sota el govern neofeixista de Jair Bolsonaro i en situació d’extrema gravetat, o encara ressona a qui va viure la dictadura franquista.

<<< Tornar a la pàgina general de L’Antic al Grec 2020

Subscriviu-vos a la nostra newsletter