Política

foro-gentrificacion-4

Febrer 2015. Trobada entre veïnes, organitzacions veinals i artistes locals i procedents de Grècia, per debatre sobre els problemes de gentrificació tant a Atenes com a Barcelona.

L’Antic Teatre – Espai de Creació defensa el concepte d’artista i cultura INDEPENDENT.

Tot es basa en la llibertat.

Tres paraules defineixen d’alguna manera el que és, el que fa i el que pretén aquest espai: INDEPENDÈNCIA, SOSTENIBILITAT i RESISTÈNCIA.

L’Antic Teatre és INDEPENDENT perquè ha sorgit d’una iniciativa ciutadana, d’una necessitat pura i dura d’un col·lectiu d’artistes i no d’una iniciativa de l’administració o d’un partit polític en el poder. L’objectiu és treballar de baix a dalt i no a l’inrevés.

INDEPENDENT perquè tenim llibertat total de creació, tant els creadors i col·laboradors, com els gestors i directors artístics. També perquè pensem que la creació ha de ser sempre crítica, políticament incorrecta i conflictiva. Els artistes que treballen a l’Antic Teatre tenen llibertat de creació i fan com, on i quan els ve de gust, lliures de les institucions i les seves normes. Partim de l’autogestió responsable de tots els elements per construir un tot i entre tots, un espai comú de creació.

L’Antic Teatre – Espai de Creació és un PROJECTE que vol ser SOSTENIBLE a través d’un model de gestió co-responsable entre l’Antic Teatre i els artistes.

SOSTENIBLE perquè treballa per evitar la progressiva i nefasta desaparició de molts espais independents de la ciutat en els últims anys, assegurant la continuïtat del treball amb els artistes, el barri i el seu públic i col·laboradors. Per això, i perquè l’ajuda de les institucions cada vegada és més petita, la comunitat que forma l’Antic Teatre –la direcció, els treballadors, els artistes i els col·laboradors habituals– de manera contínua i comunitària, busca sempre noves formes de gestió, generació d’ingressos i capacitat d’inversió. I aquest és un procés continu, obert i necessari per assegurar la salut i vitalitat del projecte a tots els nivells. Més enllà de les ajudes públiques que puguin arribar.

L’Antic Teatre – Espai de Creació, a més de ser lliure, independent i sostenible, es postula i defineix com un ESPAI DE RESISTÈNCIA per evitar en la mesura del possible l’avenç del projecte neoliberal que pretén convertir la cultura en un producte més del sistema capitalista.

L’Antic Teatre és un ESPAI DE RESISTÈNCIA perquè lluita amb totes les estratègies possibles contra la sectorialització de l’art, que és la base del projecte neoliberal que pretén dividir, controlar i desactivar espais i artistes. I per això, el projecte neoliberal ha posat en marxa una idea: “les ciutats creatives europees amb fàbriques de creació com a motors de la indústria cultural”, la realitat però, és que funcionen com a centres comercials que lloguen sales als artistes per produir. L’artista que no produeix i no fa diners NO INTERESSA! La realitat és també que aquest projecte, que és una excusa perfecta per realitzar grans operacions immobiliàries, té poc a veure amb la cultura, les seves necessitats i les veritables iniciatives dels artistes.

 

ARTICLES i/o NOTÍCIES:

Subscriviu-vos a la nostra newsletter