Català /// Español /// English
logo Antic Teatre

[ www.anticteatre.com ] [ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO

CANAL]
[ FOTOS ] [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2013 /// MAIG /// MAYO /// MAY /// MAI →

★ 30 i 31 Maig 30 y 31 Mayo 30 & 31 May 30 et 31 Mai


COLECTIVO FRESCO/
ANABELA PAREJA ROBINSON


"El fin de los principios"


durada / duración / duration / durée: 55 min

Nous llenguatges del cos
Nuevos lenguajes del cuerpo
New body languages
Nouveau langage corporel

idioma/ language/ langue:
castellà, Castellano, Spanish

HORARIS
DIJOUS i DIVENDRES: 21:00
6 euros

HORARIOS
JUEVES y VIERNES: 21:00
6 euros

SCHEDULES
THURSDAY & FRIDAY: 21:00
6 euros

HORAIRES
JEUDI et VENDREDI: 21:00
6 euros

21:00h
31 DIVENDRES
Emissió en directe de l'espectacle
+
“Open-up”: reflexions- els artistes
i el públic @ TVtron →

Live streaming amb la col·laboració de
Tv-tron TEATRON→21:00h
31 VIERNES
Emissión en directo del
espectaculo
+
“Open-up" - Reflexiones - los artistas con el público @ TVtron →

Live streaming con la colaboración de
Tv-tron TEATRON→

Idea, direcció i interpretació: Anabella Pareja
Direcció tècnica: Leonardo Martins
Disseny d'il·luminació: Anabella Pareja/ Juan Francisco Maldonado/ Jésica Elizondo

Veus i col·laboradors:
Nadia Lartigue, Jésica Elizondo, Daniel Castrejón, Hunab Ku Mata Caro, Nicolás Der Agopián, Rigo De la Rocha, Leonardo Martins, Txalo Toloza, Bárbara Foulkes, Stephanie Janaina, Mariana Arteaga, Esthel Vogrig,  Alejandro Medina, Iván García, Juan Francisco Maldonado

Producció: Colectivo Fresco

anabellapareja.blogspot.mx

MÉXICO DF > BARCELONA
Más información programa

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Interessada en les opcions amb les que et trobes treballant amb una peça i el problema que per moments representa elegir alguna d'elles (sabent que cada opció dóna lloc a un nou camí), El fin de los principios és una peça coreogràfica en la que s'exposen totes les possibilitats de com podria començar una obra, deixant oberta a la especulació de l'espectador les diferents realitats a les que portarien aquestes.
Per a realitzar l'obra vaig enviar a persones de diferents disciplines aquesta pregunta: com t'imagines el principi d'una obra de dansa? A partir de les respostes que vaig rebre, vaig crear la peça. Les veus en off de les persones imaginant un principi d'obra funcionen com a partitura.

Anabella Pareja Robinson
Des del 2006 desenvolupa de manera independent el seu treball com a coreògrafa, davant la necessitat de trobar un llenguatge propi entre la coreografia, la dansa, la performance, el vídeo i el teatre, creant les peces com El fin de los principios (2012), Las cosas no son (sino) lo que son (2010-2011) i Segunda Temporada (2010), entre d'altres.
Juntament amb Leonardo Martins, crea al 2007 el Colectivo Fresco, projecte per la investigació de les arts visuals i escèniques.
Actualment forma part del Colectivo AM, amb qui ha creat el fòrum Sala Tomada (2012) al Teatro de la Danza i les peces Mexican Dance (2011) i La Coronela (2012), i amb qui ha editat el llibre receptario coreográfico, un roadbook.text en procés (2012).

Interesada en las opciones con las que te encuentras al trabajar una pieza y el problema que por momentos representa elegir alguna de ellas (sabiendo que cada opción da lugar a un nuevo camino), El fin de los principios, es una pieza coreográfica en la que se exponen todas las posibilidades de cómo podría empezar una obra dejando abierta a la especulación del espectador las diferentes realidades a las que llevarían estas. Para realizar la obra envié a personas de diferentes disciplinas la pregunta: ¿Cómo te imaginas el principio de una obra de danza? A partir de las respuestas que recibí, cree la pieza. Las voces en off de las personas imaginando un principio de obra funcionan como partitura.

Anabella Pareja Robinson
Desde 2006 desarrolla de manera independiente su trabajo como coreógrafa, ante la necesidad de encontrar un lenguaje propio entre la coreografía, la danza, la performance, el video y el teatro, creando las piezas como El fin de los principios (2012), Las cosas no son (sino) lo que son (2010-2011) y Segunda Temporada (2010), entre otras.
Junto con Leonardo Martins crea en 2007 el Colectivo Fresco, proyecto para la investigación de las artes visuales y escénicas. Actualmente forma parte del Colectivo AM, con quienes ha creado el foro Sala Tomada (2010) en el Teatro de la Danza y las piezas Mexican Dance (2011) y La Coronela (2012), y editado el libro recetario coreográfico, un roadbook.texto en proceso (2012).

She is interested in the choices one faces while working on a piece and the problems that can arise when making each of those choices, with the knowledge that each option will lead to a different result. El fin de los principios (The End of Beginnings) is a choreographed work in which all the possibilities of how a show could begin are exposed, leaving open to the spectator the various realities to which each decision would lead.
In order to devise this piece I sent the following question to various artists in different disciplines: How do you imagine the beginning of a dance piece? I created the piece based on the answers I received. The voices of people imagining the beginning of a piece act as the score.

Anabella Pareja Robinson
Has been developing her own particular brand of choreography as a way of meeting the need for a new and personal language incorporating dance, choreography, performance, video and theatre. Her work includes El fin de los principios (2012), Las cosas no son (sino) lo que son (2010-2011) and Segunda Temporada (2010).
Together with Leonardo Martins she created Colectivo Fresco in 2007, a project investigating visual and performance arts.
At the moment she is a member of Colectivo AM, with whom she has devised the Sala Tomada forum 2010 at the Teatro de la Danza, and the performance pieces Mexican Dance (2011) and La Coronela (2012) as well as publishing recetario coreográfico, a roadbook text in process (2012).


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: