Català /// Español /// English
logo Antic Teatre

[ www.anticteatre.com ] [ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO

CANAL]
[ FOTOS ] [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2013 /// JULIOL /// JULIO /// JULY /// JUILLET →
★ 6 Juliol 6 Julio 6 July 6 Juillet


TONY CLIFTON CIRCUS


"Rubbish Rabbit"


durada / duración / duration / durée: 50 min

teatre d'humor - clown
teatro de humor - clown


idioma/ language/ langue:
Italià-Castellà///
Italiano-Castellano///
Italian-Spanish///

HORARIS
DSSABTE: 21:00
6 euros

HORARIOS
SABADO: 21:00
6 euros

SCHEDULES
SATURDAY: 21:00
6 euros

HORAIRES
SAMEDI: 21:00
6 euros


Actores: Iacopo Fulgi, Nicola Danesi de Luca, Enzo Palazzoni

www.tonycliftoncircus.com

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Rubbish Rabbit és un espectacle anàrquic, nascut per donar espai a l'alegria d'estar viu i a la llibertat inesgotable que ens aporta la vida. La peça és un joc frenètic en el qual les paraules i les accions es persegueixen les unes amb les altres en una caça accelerada; per l'espectador és una crònica inexorable de riure i tensió. El desig de tot Clown es retrobar-se amb el seu nen interior i deixar-lo anar, i amb Rubbish Rabbit Tony Clifton Circus aconsegueix aquest propòsit. Però els nens lliures són el més perillós que existeix en el món, són capaços de crear caos, soroll, destrucció total; i en això consisteix Rubbish Rabbit: caos, soroll i destrucció total. "A Rubbish Rabbit trenquem quasi tot el que toquem, ens disparem, ens llancem al terra, ballem, ens barallem amb el nostre peluix gegant, simplement perquè ens fa gràcia i, podeu estar segurs.. veure'ns fer-ho no us donarà cap sensació de seguretat".

Fundat el 2001 i dirigit per Nicola Danesa de Luca i Iacopo Fulgi, Tony Clifton Circus és com una senyal de llum de neó que parpelleja, que anuncia quelcom imprevist. Comprendre la seva poètica o seguir-los el fil de l'obra, no és fàcil, ja que TCC busca representar l'anomalia i l'estranyesa. Els seus espectacles, verdaders experiments de comèdia extrema o, millor dit, d'extremisme còmic, són una mescla de comèdia estrafolària i subtil elegància poètica.

Rubbish Rabbit es un espectáculo anárquico, nacido para dar espacio a la alegría de estar vivo y a la libertad inagotable que nos aporta la vida. La pieza es un juego frenético en el cual las palabras y las acciones se persiguen unas a otras en una caza acelerada; para el espectador es una crónica inexorable de risa y tensión. El deseo de todo Clown es reencontrar su niño interior y darle rienda suelta y con Rubbish Rabbit Tony Clifton Circus logra este propósito. Pero los niños libres son lo más peligroso que existe en el mundo, son capaces de crear caos, ruido, destrucción total, y de esto consiste Rubbish Rabbit: caos, ruido, y destrucción total. "En Rubbish Rabbit rompemos casi todo lo que tocamos, nos disparamos, nos tiramos al suelo, bailamos, nos peleamos con nuestro peluche gigante, simplemente porque nos hace gracia, y podéis estar seguros… vernos hacerlo no os dará ninguna sensación de seguridad".

Fundado en 2001 y dirigido por Nicola Danesi de Luca y Iacopo Fulgi, Tony Clifton Circus es como una señal de luces parpadeantes en neón que anuncia algo imprevisto. Comprender su poética o seguirles el hilo de la obra no es fácil, ya que TCC busca representar la anomalía y la extrañeza. Sus espectáculos, verdaderos experimentos de comedia extrema o, mejor dicho, de extremismo cómico son una mezcla de comedia estrafalaria y sutil elegancia poética.

Rubbish Rabbit is an anarchic spectacle, born to give vent to the joy of being alive and to the endless freedom that living brings. The show is a frenzied game in which words and actions run after each other in a breathless chase; for the spectator it's a merciless chronicle of laughter and tension. The desire of any clown is to rediscover the child within and to give him free reign and with Rubbish Rabbit, Tony Clifton Circus completely succeed in doing this. But children that are free are the most dangerous things on the face of the earth, they are capable of creating chaos, noise, total destruction, and Rubbish Rabbit is made up of exactly this: chaos, noise and total destruction. "In Rubbish Rabbit we break nearly everything we touch, we shoot each other, we throw ourselves on the floor, we dance, we fight with our giant cuddly toy, simply because that's what amuses us most, and be sure… watching us doing it will not be at all reassuring."

Founded in 2001 and directed by Nicola Danesi de Luca and Iacopo Fulgi, Tony Clifton Circus is like a neon sign with coloured flashing lights, announcing that something unexpected is happening. Understanding their poetics or the thread of their work,is no easy task, as T.C.C. pursues the representation of anomaly and weirdness. Their shows, true experiments of extreme comedy or, better, of comic extremism are a mix of plain screw-ball comedy and subtle poetic elegance.


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: