Català /// Español /// English /// Française
logo Antic Teatre

[ www.anticteatre.com ]  [ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REVISTA_MAGAZINE]  [ VIDEO CANAL]

[Fitxa tècnica] [Recursos]  [B2B - Antic Goec Electric Vol IV ]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2012 ///  MARÇ  MARZO  MARCH  MARS

1, 2, 3, 4 - TRUKITREK -  “Blue Moon” /// Teatre de titelles i clown /// Teatro de títeres y clown /// Puppet theater and clown /// Le théâtre de marionnettes et le clown→

5 - FLUX CLUB /// El nou club de vídeo de Barcelona /// El nuevo club de video de Barcelona →

6 - BIEL MESQUIDA - llefre de tu “a cappella" /// Presentació de llibre amb lectura dramatitzada →

8 i 9 - SEÑOR MARKÜSEN "Señor Marküsen | Solo"  /// Espectacle suspès per problemes tècnics /// Espectáculo suspendido por problemas técnicos →

10 - CURTCIRCUIT " Festival Didàctic Audiovisual "  /// experimentació musical / festival →

12 - FLUX CLUB /// El nou club de vídeo de Barcelona /// El nuevo club de video de Barcelona →

13 - DANIELE "UBJK" DE STASIO "cine4ubik" /// cinema /// cine /// cinéma →

15, 16, 17 i 18 - EL CONDE DE TORREFIEL "Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke"/// noves dramatúrgies /// nuevas dramaturgias /// new drama /// nouveau drame →

19 i 20 - #NUEVAS REALIDADES VÍDEO-POLÍTICAS (#NRVP) - CONSTRUÏNT LA NOSTRA MIRADA DEL PRESENT /// Festival de Creació Audiovisual /// Festival de Creación Audiovisual /// Festival of Audiovisual Creation /// Festival de Création Audiovisuel→

22, 23, 24, i 25 - CIA. JORDI L. VIDAL "Oxymoron" /// Teatre d’humor, clown i dansa /// Teatro de humor, clown y danza /// Theatre comedy, dance and clown /// Théâtre comédie, la danse et le clown →

27,28 i 29 - ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE Y ACTIVISMO 30 i 31 sigue en AdriAntic ( espai per residencies )→

30 i 31- JORNADES DE MÚSICA ELECTRÒNICA "Cau d’Orella" →

Amb la col·laboració de:
logotipos patrocinadores

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with:
logotipos newtwork