Català /// Español /// English /// Française
logo Antic Teatre

[ www.anticteatre.com ]  [ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REVISTA_MAGAZINE]  [ VIDEO CANAL]

[Fitxa tècnica] [Recursos]  [B2B - Antic Goec Electric Vol IV ]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2012 /// ABRIL /// APRIL /// AVRIL →

★  23   Abril   23   April  23  Avril ★


9è ANIVERSARI ANTIC TEATRE


Concerts de música en viu gratuïts
Conciertos de música en vivo gratuitos
Live music concerts free
Des concerts de musique gratuitsHORARIS
DILLUNS: 19:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 19:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 19:00
free

HORAIRES
LUNDI: 19:00
gratuit19h - Canvis Vells

http://www.canvisvells.com/ →
21h – Antic Teatre Band


[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

PROGRAMA DE CONCERTS:

19h - Canvis Vells

Veu: Angélica Sánchez
Flauta: Maya Fernández
Clarinet: Pau Badia
Piano: Cristian Vega
Contrabaix i direcció: Miquel Ferrés
Composició: Toni Mart

“Canvis vells” presenta un repertori sobre textes d’autors com Joan Vinyoli, José Agustín Goytisolo, César Vallejo, Joan Brossa, o Robert Frost. Es tracta sovint de confrontar aquests poemes inspiradors amb motius musicals “autònoms” que interactuant amb el poema creen cançons, entenent cançó com a música amb veu i lletra i no com a gènere. Canvis vells s’inspira musicalment en fonts molt diverses. Parteix normalment de ritmes i melodies tradicionals o pop i els sotmet a una harmonització i arranjament de tipus clàssic.

Concerts celebrats:
La reina d’Àfrica el 20/05/2011
Heliogàbal 12/11/11
Antic Teatre 26/01/12
Reina d'Àfrica 31/03/12.

Gravacions:
Maqueta amb 7 cançons (Desembre 2011)

http://www.canvisvells.com/

http://vimeo.com/36049617

 21h – Antic Teatre Band

L’ANTIC TEATRE BAND participa i toca en gairebé tots els esdeveniments de les Iniciatives Socials del projecte de l’Antic Teatre. Està formada per músics coneguts de les bandes punk dels anys '80, com Damned (guitarrista de banda llegendària de Barcelona l'Odi Social, i actualment de Dr Calipso), Ros (bateria d'una altra banda llegendària de Barcelona Acció Directa), el cantant Xavi de l’actual banda Bite 77 i el baixista Miquel (de Triulet  i Canvis Vells). 

http://vimeo.com/18393545

 

PROGRAMA DE CONCIERTOS

19h – Canvis Vells

Voz: Angélica Sánchez
Flauta: Maya Fernández
Clarinete: Pau Badia
Piano: Cristian Vega
Contrabajo i dirección: Miquel Ferrés
Composición: Toni Mart

“Canvis Vells”, presenta un repertorio sobre textos de autores como Joan Vinyoli, José Agustín Goytisolo, César Vallejo, Joan Brossa, o Robert Frost. Se trata a menudo de confrontar estos poemas inspiradores con motivos musicales “autónomos” que interactuando con el poema crean canciones, entiendiendo la canción como música con voz y letra y no como género. Canvis Vells se inspira musicalmente de fuentes muys diversas. Parte normalmente de melodies tradicionales o pop y se somete a una harmonización y arreglos de tipo clásico.

Conciertos celebrados:
Reina d’Àfrica el 20/05/2011
Heliogàbal 12/11/11
Antic Teatre 26/01/12
Reina d'Àfrica 31/03/12

Grabaciones:
Maqueta con 7 canciones (Diciembre 2011)

http://www.canvisvells.com/

http://vimeo.com/36049617

ANTIC TEATRE BAND participa y toca en casi todos los acontecimientos de las Iniciativas Sociales del proyecto del Antic Teatre. Está formada por músicos conocidos de las bandas punk de los años '80, como Damned (guitarrista de banda legendaria de Barcelona el l'Odi Social y actualmente de Dr. Calipso), Ros (batería por otra banda legendaria de Barcelona Acció Directa), el cantante Xavi de la actual banda Bite 77 y el bajista Miguel (de Triulet  i Canvis Vells).

http://vimeo.com/18393545

CONCERT PROGRAM

19h – Canvis Vells

Voice: Angelica Sanchez
Flute: Maya Fernandez
Clarinet: Pau Badia
Piano: Cristian Vega
Bass and direction: Miquel Ferrés
Composition: Toni Mart

“Canvis vells” presents a repertoire on texts by authors such as Joan Vinyoli, José Agustín Goytisolo, César Vallejo, Joan Brossa, or Robert Frost. Most of the time “canvis vells” confronts these inspirating poems to “autonom” musical themes that interact with the poems creating songs, understanding song as music with voice and lyrics and not as a genre. “Canvis vells” inspirate in very different sources. It starts usually from tradicional rythms and melodies or from pop patterns submitting them to classical harmonics and developpements.

Concerts:
La reina d’Àfrica el 20/05/2011
Heliogàbal 12/11/11
Antic Teatre 26/01/12
Reina d'Àfrica 31/03/12.

Recordings:
Demo with 7 songs (December 2011)

http://www.canvisvells.com/

http://vimeo.com/36049617

 21h – Antic Teatre Band

ANTIC TEATRE BAND plays in almost every event dealing with Social Initiatives organized by Antic Teatre. It is formed of well known musicians from punk bands of the 80s, such as Damnes (guitar player of the legendary Barcelona band l'Odi Social, and currently of Dr Calipso), Ros (drummer of another legendary band of Barcelona called Acció Directa), the singer Xavi of the band Bite 77 and the bass player Miquel (from Triulet and Canvis Vells).

 http://vimeo.com/18393545

 

PROGRAMME DU CONCERT

19h - Canvis Vells

Voix: Angelica Sanchez
Flûte: Maya Fernandez
Clarinette: Pau Badia
Piano: Cristian Vega
Basse et la direction: Ferrés Miquel
Composition: Toni Mart

“Canvis vells” presente un repertoire sur des textes d’auteurs comme Joan Vinyoli, José Agustín Goytisolo, César Vallejo, Joan Brossa, o Robert Frost. Il s’agit la plupart du temps de confronter ces poèmes inspirateurs avec des motifs musicaux “autonomes” qui en solution avec les poèmes créent  des chansons, en comprenant par chanson une musique avec voix et paroles et non pas un genre. “Canvis vells” s’inspire musicalmente de sources bien différentes. On part normalment de rythmes et mélodies tradicionelles ou pop pour les soumettre à une harmonisation et développement de style classique.

Concerts:
La reina d’Àfrica el 20/05/2011
Heliogàbal 12/11/11
Antic Teatre 26/01/12
Reina d'Àfrica 31/03/12.

Enregistraments:
CD avec 8 chansons (Decembre 2011).

21h – Antic Teatre Band

ANTIC TEATRE BAND joue dans presque tous les événements de Initiative Sociale organisés par l'Antic Teatre. C'est un groupe formé par des musiciens connus de groupes de punk des années quatre-vingts, comme Damnes (guitariste de groupe légendaire l'Odi Social, et actuellement de Dr Calipso), Ros (batteur d'un autre groupe légendaire nommé Acció Directa), le chanteur Xavi de groupe Bite 77 et le bassiste Miquel (de Triulet et Canvis Vells).

http://vimeo.com/18393545

 

 


Amb la col·laboració de:
logotipos patrocinadores

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with:
logotipos newtwork